Kvarnens bedömning av renoveringsbehov

 

 

Sebastian Åberg på Kvarnens Fönsterhantverk har inspekterat våra fönster och kommit med ett utlåtande. Efter att ha tagit del av HSB:s inventeringsprotokoll delade Sebastian styrelsens uppfattning att ett fönsterbyte var den bästa lösningen, men efter besök på plats anser han att fönstren är i bättre skick än förväntat och att de finns risker med konstruktionen i en del nya fönster. Länkarna nedan är Sebastians utredning efter besök hos oss, under dem finns hans utlåtande efter att ha tagit del av HSB inventering, men ännu inte varit på plats.

Utlåtande om fönster efter inventering 2015-10-27 version 2-1

Inventeringsprotokoll Brf. Vidfamne

Skiss av befintligt fonster Brf. Vidfamne-2

E-post från Sebastian med ett första utlåtande utifrån HSB:s inventering, understruken text är Sebastians kommentarer:

”Hej Tobias nu har jag gått igenom materialet och efter vad jag kan tyda på bilderna(018, 154, 184, 193, 218, 330) och i det förslag som tagits fram av HSB så tycker jag att det faktiskt också att det lutar åt ett fönster byte. Att man planerar en fasadrenovering talar också för fönsterbyte eftersom man får en möjlighet att se över drevning, tätning mellan karm och vägg.

(Citerad text från besiktningsprotokoll)

PUTS

Generellt finns en riktlinje att när ca 20% av fasadytan har ett renoveringsbehov är det läge för att renovera hela fasaden. Detta pga. att puts bara har en viss livslängd och intilliggande puts vid lagningar behöver snart åtgärdas ändå samt att etablering med ställning mm är en väsentlig del av en entreprenad.

Enligt det som beskrivs om fönstren så verkar det vara ganska åtgångna och på de fönster som finns med på bilderna så får man räkna med trälagningskostnader för minst 4000 kr exkl. moms per fönster.

Att vissa funktioner anses diskutabla klingar illa i mina öron det innebär enligt min erfarenhet att fönsterkoppel är svåra att öppna och stänga, Problem men gångjärn avrinning/läckage. Slitna och skadade beslag spanjoletter, mm.

(Citerad text från besiktningsprotokoll)

FÖNSTER

Generellt har era fönster ett stort renoveringsbehov och slitaget är högt samt att vissa funktioner diskutabla (U-värde, täthet, öppningsbarhet mm). Kittet är generellt helt slut vilket leder till att fönster hänger sig och är svåra att öppna. Renovering av fönster bör ske inom snar framtid och vi anser att det finns fyra alternativa vägar att gå för att åtgärda era fönster, nedan beskrivs grovt vad dessa innebär.

Alternativ 0 är att underhållsrenovera befintliga fönster. Samtliga kittfalsar måste kittas om helt. Allt skadat virke (både det med torrsprickor samt de murkna delarna) måste bytas ut. Det skadade virket kapas ca 300mm in i friskt virke, nytt virke skarvas ihop med befintligt sedan utförs en komplett målningsrenovering av samtliga trädelar. Beslag renoveras alt bytes mot nya. Bleck skrapas rena från färg och målningsrenoveras.

En renoveringskostnad på minst 10.000 kr exkl. trälagningar per fönster

Alternativ 1 är ett ytterbågsbyte. Här renoveras befintliga karmar, skrapas rent helt från befintlig färg, rötskador regleras och sedan målningsbehandlas dessa. En ny ytterbåge av aluminium monteras med energiglas. Glasningslister justeras/kompletteras. En reglering av fuktskadat virke samt ommålning av samtliga trädelar. Och sedan justeras/kompletteras aluminiumbeklädnad på utsidan av de befintliga karmarna. Bleck skrapas rena från färg och målningsrenoveras.

 Samma kostnad minst som alternativ 0. Man har fortfarande kvar det gamla problemen.

Alternativ 2 är ett helbågsbyte. Här renoveras befintliga karmar, skrapas rent helt från befintlig färg, rötskador regleras och sedan målningsbehandlas dessa. Ett helt nytt bågpaket monteras med uvärden lika nya fönster. Och sedan monteras en ny aluminiumbeklädnad på utsidan av de befintliga karmarna. Bleck skrapas rena från färg och målningsrenoveras.

Otroligt mycket jobb att sätta och justera in alla gångjärn samt ny stängning, spanjoletter. Detta kräver mycket av den firma som ska leverera detta

Alternativ 3 är ett insticksfönster. Här regleras rötskador på bef karm, efter detta monteras ett helt nytt fönster med en tunn profilkarm ovanpå befintlig karm. U-värden lika nya fönster. Detta är ett snabbt montage med lite störningsmoment hos de boende. Fönstret består av aluminium både på in och utsida vilket leder till att ytan på insidan är av aluminium.

Tråkigt med aluminium invändigt samt att man förlorar minst 10% av glasytan/ljusinsläppet med en påbyggd karm

Alternativ 4 är ett helt nytt fönster. Dessa fönster är träfönster med utsida av aluminium. U-värden ner runt 1,0. Montage av helt nya fönster inkl karm innebär mer åverkan på fasad samt ingrepp i yttervägg, mer montagetid inne i lägenheter. En hel del putsarbeten måste planeras in och då kommer frågan om när den totala fasadrenoveringen kommer att bli aktuell. Annars är detta en bra lösning med helt nya delar samt ny tätning mellan fönster och vägg.

Detta verkar vara det absolut bästa alternativet enligt va jag kan tyda från HSB,s material

Dock bör man vara mycket noga vad det är för kvalite på de fönster som man byter till.

Virkeskvaliteten är helt avgörande för de nya fönstrens livslängd.

Enligt besiktningsprotokollet fanns det även nya fönster som också uppvisade tecken på slitage.

När byttes dessa fönster?

När det glasen som kan man också passa på att välja invändig glaskasset beroende på om man vill få bättre ljudisolering, tex. Energi/Lamell

(Citerad text från besiktningsprotokoll)

Bild 270

Nyare fönster i sockelvåning till lokal, täckbrädor har flagnande färg med torrsprickor i virket.

Ni är välkomna att höra av er om ni vill ha ytterligare hjälp med utredning eller guidning av detta projekt.

Med vänliga hälsningar

Sebastian Åberg

Kvarnens Fönsterhantverk AB”

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s